Saturday, November 7, 2009

HANGGANG KAIBIGAN LANG BA TALAGA?..

Hanggang kaibigan na lang ba ang turing mo.
Ni nararamdaman ko ay balewala lang sayo.
Iniisip ko na hanggan doon na lang ba? “Kaibigan na lang ba habang buhay”..

Sana maisip niya ang lahat.
Iniisip ko na hanggang doon na lang!
Tama na, ”HANGGANG KAIBIGAN LANG BA TALAGA?”..
Lahat ng pagkukunwari ko ay balewala.

Siguro lilipas din ang panahon makakahanap din ako.
Yung nakalaan para sa akin.
Pero sana pag ako’y wala na sa tabi mo.
Sana maisip mo ang pagmamahal ko na inilaan ko sayo.

Buong buhay ko ipagpapalit ko,kamatayan man para sayo.
Masakit man aminin ang lahat ng pangyayari.
Siguro wala na talaga akong pag-asa.
“HANGGANG KAIBIGAN LANG TALAGA AKO?”..

No comments:

Post a Comment